Biotuotetekniikkaa

Aalto-yliopiston Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmissa painopisteenä on luonnonvarojen, kuten biomassan ja malmien, kestävä jalostus ja käyttö uusien materiaalien, kemikaalien ja energian tuotannossa.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet vastata siihen, miten uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään teknisesti, taloudellisesti, eettisesti ja ympäristöystävällisesti. Kestävän kehityksen teema leimaa koko koulutusohjelmaa. Alan kehitys on nousukiidossa: biomassan jalostamisessa hyödynnetään yhä enemmän viimeisintä tiedettä ja tekniikkaa. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien, kemikaalien, energian ja polttoaineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

Lue lisää opinnoista ja hakemisesta: aalto.fi/studies.

 

Katso video kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteesta!

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.12.2016.