Tutkimuksen painopistealueet

Puunjalostustekniikan laitoksen tutkimuksen yleisenä teemana on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön osa-alueet ovat 

  • puutiede
  • biojalostamot
  • biopohjaiset materiaalit.

Puutiede on laitokselle erityisosaamista, jonka pohjalle tutkimuksen muut painopistealat rakentuvat. Puutiede kattaa puun (ja osittain muiden samankaltaisten kasvien) rakenteen ja toiminnan syvällisen tuntemuksen fysiologian, kemian ja fysikaalisen rakenteen tasoilla.

Laitoksen tutkimus biojalostamoalueella kohdistuu biomassan fraktiointiin kuiduiksi ja/tai kemiallisiin aineosiin, kuten selluloosaksi, hemiselluloosiksi ja ligniiniksi tai näiden johdannaisiin.

Biopohjaisissa materiaaleissa laitoksen tutkimus kohdistuu puu- ja kuitutuotteiden ohella erityisesti nanoselluloosa- ja selluloosapohjaisiin tuotteisiin. Tutkimus painottuu kaikilla alueilla valmistusteknologioihin ja käyttökohteisiin ja erityisesti näihin liittyviin fysikaaliskemiallisiin perusilmiöihin.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.12.2016.