Kuitujen catwalk

Puunjalostustekniikan laitos on yksi Kemian tekniikan korkeakoulun laitoksista. Se on Euroopan johtava ja kansainvälisesti tunnustettu yksikkö puunjalostustekniikan alueen opetuksessa ja tutkimuksessa, tuottaen noin 60 diplomi-insinöörin ja 8-10 tohtorin tutkintoa vuosittain.

Uusiutuvien biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen laaja-alaisesti raaka-ainepohjana on noussut keskeiseksi teemaksi pyrittäessä korvaamaan uusiutumattomia raaka-öljystä lähteviä raaka-ainevirtoja. Haasteena on kuitenkin lignoselluloosamateriaalin luontainen kyky estää tai rajoittaa pääsy sen molekyylitason rakennusosiin. Tähän haasteeseen vastaaminen muodostaa laitoksen tutkimuksen keskeisen sisällön kehitettäessä uusia esikäsittelyn, fraktioinnin ja jalostamisen menetelmiä ja prosesseja. Tämän lisäksi painopistealueena on myös uusien korkean jalostusarvon kuitutuotteiden kehittäminen selluloosasta ja lignoselluloosasta – tiivistäen ”Kuitujen Catwalk”:

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää